MUSIKPRODUKTION DJEMBETRUMMOR UNDERVISNING BUTIK/LOKALER PUBLIKATIONER PROGRAMMERING HEMSIDOR NÄTVERKANDE FÖRETAG FRISKVÅRD

1956-
2020-

Lennart Hallströms Verksamhet

Välj en period ovan och se vad jag gör eller har gjort under tidigare år. De olika verksamheterna kan sedan delas upp under följande huvudrubriker:

Musikproduktion - musik som jag gjort eller spelat
Djembetrummor - och allt som är djembe-relaterat
Undervisning - som jag har bedrivit under åren
Butik/Lokaler - där jag har/haft min verksamhet
Publikationer - av olika slag som jag själv skrivit
Programmering - av databasdrivna applikationer
Hemsidor - som jag gjort för mina verksamheter
Nätverkande - som hjälper folk att utbyta info
Boende - olika bostäder jag haft under årens lopp
Studier - sånt jag har studerat och skolor jag gått i
Arbeten - anställningar jag haft under årens lopp
Företag - som jag startat eller delägt under åren
Friskvård - sånt som leder till hälsa och välmående

LENNART HALLSTRÖM · 070-725 42 63 · info@lennarthallstrom.com · Skarpnäcks allé 60 · STOCKHOLM